Marți, 01 August 2017 09:32

Emiterea bonului fiscal - diferențele de bani în aparatele de marcat electronice fiscale (1/3)

 

Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale și să emită bonul fiscal, regimul lor fiind guvernat de OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale presupune și gestionarea corespunzătoare de către comercianți a banilor rezultați din încasări, neobservarea regulilor prescrise de lege putând atrage sancțiuni contravenționale semnificative. Vom prezenta în continuare principalele repere privind obligativitatea emiterii bonului fiscal, precum și privind gestionarea de către comercianți a banilor în unitățile de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

1. EMITEREA BONULUI FISCAL


Principala obligație a operatorilor economici în momentul încasării unei sume de bani din vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii este să emită bonul fiscal pentru suma respectivă.
Neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară preţului de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului, care astfel determină existenţa unei sume nejustificate (în continuare Suma nejustificată), constituie contravenție și se sancționează în funcție de Suma nejustificată raportat la valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului (în continuare Valoarea totală), după cum urmează:


(i) cu avertisment în situaţia în care Suma nejustificată este de până la 300 lei inclusiv, dar nu mai mult de 3% inclusiv din Valoarea totală;
(ii) cu amendă în cuantum de 3.500 lei, în situaţia în care Suma nejustificată este de până la 300 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din Valoarea totală;
(iii) cu amendă în cuantum de 12.500 lei, în situaţia în care Suma nejustificată este cuprinsă între 300 lei şi 1.000 lei inclusiv, dar mai mică de 3% inclusiv din Valoarea totală;
(iv) cu amendă în cuantum de 17.500 lei, în situaţia în care Suma nejustificată este cuprinsă între 300 lei şi 1.000 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din Valoarea totală;
(v) cu amendă în cuantum de 22.500 lei, în situaţia în care Suma nejustificată este mai mare de 1.000 lei, dar mai mică de 3% inclusiv din Valoarea totală;
(vi) cu amendă în cuantum de 27.500 lei, în situaţia în care Suma nejustificată este mai mare de 1.000 lei şi mai mare de 3% din Valoarea totală, precum şi cu:
(vii) suspendarea activităţii operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, pentru 30 de zile, începând cu cea de-a doua sancţiune aplicată la aceeaşi unitate într-un interval de 24 de luni în situaţiile prevăzute la pct. (iv) şi (vi), indiferent pentru care dintre situaţiile prevăzute la pct. (i)-(vi) a fost aplicată sancţiunea prima dată în cadrul termenului de 24 de luni;
(viii) în situaţiile prevăzute la pct. (vii), dacă operatorul economic achită amenda contravenţională sau jumătate din cuantumul acesteia, după caz, precum şi o sumă egală cu de zece ori amenda aplicată, sancţiunea complementară încetează de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitării la organul constatator.

Pe durata de suspendare a activităţii, unitatea este sigilată de echipa de control constituită potrivit legii. Concomitent cu sigilarea unităţii, se afişează la loc vizibil un anunţ cu privire la această situaţie. Plângerea contravențională nu suspendă executarea.

Rubrică realizată de av. Achim-Sorin RĂZOARE – partener Laurenţiu, Laurenţiu & Associates

Urmăriți secțiunea de știri pentru a citi continuarea articolului și dați like paginii de Facebook pentru a fi mereu la curent cu noutățile din domeniu. 

 

 

Emiterea bonului fiscal - diferențele de bani în aparatele de marcat electronice fiscale

Operatorii economici[1] care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale și să emită bonul fiscal, regimul lor fiind guvernat de OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale presupune și gestionarea corespunzătoare de către comercianți a banilor rezultați din încasări, neobservarea regulilor prescrise de lege putând atrage sancțiuni contravenționale semnificative. Vom prezenta în continuare principalele repere privind obligativitatea emiterii bonului fiscal, precum și privind gestionarea de către comercianți a banilor în unitățile de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

1. EMITEREA BONULUI FISCAL

Principala obligație a operatorilor economici în momentul încasării unei sume de bani din vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii este să emită bonul fiscal pentru suma respectivă.

Neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară preţului de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului, care astfel determină existenţa unei sume nejustificate[2] (în continuare Suma nejustificată), constituie contravenție și se sancționează în funcție de Suma nejustificată raportat la valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului (în continuare Valoarea totală), după cum urmează:

(i) cu avertisment în situaţia în care Suma nejustificată este de până la 300 lei inclusiv, dar nu mai mult de 3% inclusiv din Valoarea totală;

(ii) cu amendă în cuantum de 3.500 lei, în situaţia în care Suma nejustificată este de până la 300 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din Valoarea totală;

(iii) cu amendă în cuantum de 12.500 lei, în situaţia în care Suma nejustificată este cuprinsă între 300 lei şi 1.000 lei inclusiv, dar mai mică de 3% inclusiv din Valoarea totală;

(iv) cu amendă în cuantum de 17.500 lei, în situaţia în care Suma nejustificată este cuprinsă între 300 lei şi 1.000 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din Valoarea totală;

(v) cu amendă în cuantum de 22.500 lei, în situaţia în care Suma nejustificată este mai mare de 1.000 lei, dar mai mică de 3% inclusiv din Valoarea totală;

(vi) cu amendă în cuantum de 27.500 lei, în situaţia în care Suma nejustificată este mai mare de 1.000 lei şi mai mare de 3% din Valoarea totală, precum şi cu:

(vii) suspendarea activităţii operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, pentru 30 de zile, începând cu cea de-a doua sancţiune aplicată la aceeaşi unitate într-un interval de 24 de luni în situaţiile prevăzute la pct. (iv) şi (vi), indiferent pentru care dintre situaţiile prevăzute la pct. (i)-(vi) a fost aplicată sancţiunea prima dată în cadrul termenului de 24 de luni;

(viii) în situaţiile prevăzute la pct. (vii), dacă operatorul economic achită amenda contravenţională sau jumătate din cuantumul acesteia, după caz, precum şi o sumă egală cu de zece ori amenda aplicată, sancţiunea complementară încetează de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitării la organul constatator.

Pe durata de suspendare a activităţii, unitatea este sigilată de echipa de control constituită potrivit legii. Concomitent cu sigilarea unităţii, se afişează la loc vizibil un anunţ cu privire la această situaţie. Plângerea contravențională nu suspendă executarea.

2. ÎNMÂNAREA BONULUI FISCAL CLIENTULUI

Odată emise bonurile fiscale, operatorul economic are obligația de a le înmâna clienților. La solicitarea lor, operatorii economici vor elibera clienților şi factura.

Neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului constituie contravenție și se sancționează cu


[1] Cu excepția categoriilor de operatori care desfășoară activități pentru care legea prevede că nu este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, cum ar fi de pildă activităţile desfăşurate ca profesii liberale, efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe, serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului etc.

[2] Prin sumă nejustificată se înţelege așadar contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate pentru care nu s-au emis bonuri fiscale sau diferenţa până la preţul de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului în cazul emiterii de bonuri cu o valoare inferioară.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…