Vineri, 07 Iunie 2019 10:20

Modificări și completări la Codul de procedură fiscală aferente anului fiscal 2019 - partea I

Cadrul legal: Prin Legea nr. 30/2019  a fost aprobată  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare aducând modificări și completări la Codul de procedură fiscală ce au intrat în vigoare începând cu data de 20 ianuarie, ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 44 din 17 ianuarie 2019.

 

A. În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, procedurile de administrare se realizează în funcție de clasa/subclasa de risc fiscal în care sunt încadrați contribuabilii ca urmare a analizei de risc efectuate de organul fiscal. Contribuabilii sunt clasificați în 3 clase principale de risc: (i) contribuabili cu risc fiscal mic (ii) contribuabili cu risc fiscal mediu (iii) contribuabili cu risc fiscal ridicat.

Criteriile generale în funcție de care se stabilește clasa/subclasa de risc fiscal sunt următoarele: a) criterii cu privire la înregistrarea fiscală; b) criterii cu privire la depunerea declarațiilor fiscale; c) criterii cu privire la nivelul de declarare; d) criterii cu privire la realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și către alți creditori. Analiza de risc se efectuează periodic, caz în care organul fiscal stabilește și clasa/subclasa de risc fiscal a contribuabilului, pe care o publică pe site-ul propriu.

Procedura de soluționare a contestațiilor nu se realizează în funcție de clasă/subclasă de risc. Contribuabilul nu poate face obiecții cu privire la modul de stabilire a riscului și a clasei/subclasei de risc fiscal în care a fost încadrat. Dezvoltarea claselor principale de risc în subclase de risc și dezvoltarea criteriilor generale în subcriterii, precum și procedurile de stabilire a subclaselor și a subcriteriilor se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F. De asemenea, procedurile de administrare corespunzătoare fiecărei clase/subclase de risc fiscal se stabilesc prin ordin al președintelui A.N.A.F. Aceste ordine se vor elabora în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii 30/2019.

B. Comunicarea actului administrativ fiscal

În scopul comunicării actelor administrative organul fiscal central poate să înregistreze din oficiu contribuabilii/plătitorii în sistemul de comunicare electronică prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Procedura de înregistrare din oficiu se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Comunicarea actelor administrative fiscale emise pe suport hârtie și tipărit prin intermediul unui centru de imprimare masivă, pentru contribuabilii/plătitorii care au fost înregistrați din oficiu și nu au accesat sistemul de comunicare electronică în termen de 15 zile de la comunicarea datelor referitoare la înregistrare, se realizează doar prin publicitate.

Se elimină obligația organelor fiscale de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații. Se păstrează obligația publicării listei debitorilor persoane juridice.

 

 

Text: Consultant Fiscal Oana Luca

Întregul articol poate fi citit în ediţia aprilie-mai a reviseti Gastromedia.

Republicarea conținutului website-ului www.gastromedia.ro este permisă în limita de 400 de caractere, cu precizarea sursei și inserarea unui link spre www.gastromedia.ro.

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…