Cadrul legal: Prin Legea nr. 30/2019  a fost aprobată  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare aducând modificări și completări la Codul de procedură fiscală ce au intrat în vigoare începând cu data de 20 ianuarie, ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 44 din 17 ianuarie 2019.

 

A. În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, procedurile de administrare se realizează în funcție de clasa/subclasa de risc fiscal în care sunt încadrați contribuabilii ca urmare a analizei de risc efectuate de organul fiscal. Contribuabilii sunt clasificați în 3 clase principale de risc: (i) contribuabili cu risc fiscal mic (ii) contribuabili cu risc fiscal mediu (iii) contribuabili cu risc fiscal ridicat.

Criteriile generale în funcție de care se stabilește clasa/subclasa de risc fiscal sunt următoarele: a) criterii cu privire la înregistrarea fiscală; b) criterii cu privire la depunerea declarațiilor fiscale; c) criterii cu privire la nivelul de declarare; d) criterii cu privire la realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și către alți creditori. Analiza de risc se efectuează periodic, caz în care organul fiscal stabilește și clasa/subclasa de risc fiscal a contribuabilului, pe care o publică pe site-ul propriu.

Procedura de soluționare a contestațiilor nu se realizează în funcție de clasă/subclasă de risc. Contribuabilul nu poate face obiecții cu privire la modul de stabilire a riscului și a clasei/subclasei de risc fiscal în care a fost încadrat. Dezvoltarea claselor principale de risc în subclase de risc și dezvoltarea criteriilor generale în subcriterii, precum și procedurile de stabilire a subclaselor și a subcriteriilor se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F. De asemenea, procedurile de administrare corespunzătoare fiecărei clase/subclase de risc fiscal se stabilesc prin ordin al președintelui A.N.A.F. Aceste ordine se vor elabora în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii 30/2019.

B. Comunicarea actului administrativ fiscal

În scopul comunicării actelor administrative organul fiscal central poate să înregistreze din oficiu contribuabilii/plătitorii în sistemul de comunicare electronică prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Procedura de înregistrare din oficiu se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Comunicarea actelor administrative fiscale emise pe suport hârtie și tipărit prin intermediul unui centru de imprimare masivă, pentru contribuabilii/plătitorii care au fost înregistrați din oficiu și nu au accesat sistemul de comunicare electronică în termen de 15 zile de la comunicarea datelor referitoare la înregistrare, se realizează doar prin publicitate.

Se elimină obligația organelor fiscale de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații. Se păstrează obligația publicării listei debitorilor persoane juridice.

 

 

Text: Consultant Fiscal Oana Luca

Întregul articol poate fi citit în ediţia aprilie-mai a reviseti Gastromedia.

Republicarea conținutului website-ului www.gastromedia.ro este permisă în limita de 400 de caractere, cu precizarea sursei și inserarea unui link spre www.gastromedia.ro.

 

Publicat în Ultimele ştiri

Context legal: În Monitorul Oficial nr. 577/09.07.2018 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 60/05.07.2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă (actele normative modificate sunt următoarele: legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările ulterioare, legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările ulterioare, legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare). Scopul imediat al acestei ordonanțe este ca prin subvențiile acordate să se creeze noi locuri de muncă, să se diminueze șomajul și să se înlăture criza de forță de muncă la nivel național care se resimte cu preponderență în anumite sectoare de activitate.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 60/05.07.2018 a fost adoptată având în vedere mai multe considerente, printre care a) majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 1.450 lei la 1.900 lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore în medie pe lună, ca urmare a transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat și b) necesitatea reducerii urgente a deficitului de forță de muncă identificat la nivel național prin majorarea cuantumului subvențiilor acordate angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, majorare care va conduce la acordarea unor salarii mai mari de către aceștia, astfel încât locurile de muncă vacante să fie mai atractive pentru forța de muncă din țară și din străinătate.

Prin această ordonanță, pentru încadrarea în muncă a persoanelor din grupuri vulnerabile, cuantumul stimulentelor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se prezintă astfel:

  • Încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ pe durată nedeterminată determină acordarea, pentru fiecare persoană vizată, a unei sume lunare de 250 de lei (în creștere de la 900 de lei), timp de 12 luni. Dacă este vorba de absolvenți din rândul persoanelor cu handicap, suma respectivă se acordă timp de 18 luni. În contrapartidă, angajatorii sunt obligați să păstreze acești salariați timp de cel puțin 18 luni. Pentru maximum doi ani după trecerea celor 18 luni, firmele pot primi anual și un ajutor financiar egal cu contribuția asiguratorie de muncă datorată de acestea pentru absolvenți.
  • Încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a şomerilor în vârstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durată, a tinerilor cu vârstă cuprinsă între 16 și 25 de ani care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ, nu participă la activități de formare profesională și este înregistrat în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă sau a şomerilor care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, determină acordarea unui stimulent de 2.250 lei (față de 900 lei conform legislației în vigoare anterior). În contrapartidă, angajatorii sunt obligați să menţină raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni. (continuăm)

Text: Consultant Fiscal Oana Luca

Articolul integral poate fi citit în ediţia octombrie-noiembrie a revistei Gastromedia.

Republicarea conținutului website-ului www.gastromedia.ro este permisă în limita de 400 de caractere, cu precizarea sursei și inserarea unui link spre www.gastromedia.ro.

 

 

Publicat în Ultimele ştiri
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…